Johan Jonker

Technische artikelen

Tekst in laten springen

Als je netjes ingesprongen programmeercode kopieert in een textblok in Joomla, dan is de hele opmaak verdwenen. Het is lastig om handmatig iedere tekst weer opnieuw op te maken. Maar er is een trucje met de hulp van Word mogelijk.

 

Ik plak de opgemaakte programmeercode eerst in een leeg Word document. Dat sla ik dan tijdelijk op als html. Word vertaalt dan netjes alle tabs in spaties. Dat hoef ik dan niet meer met de hand te doen. Vervolgens plak je de tekst in het tekstblok.

Hiervoor gebruik ik meestal een tabel met 1 rij en 1 kolom met width = 80% alignment - center en border = 1 en advanced achtergrondkleur #ffffff.

 

Dan is de standaard regelafstand nog wel heel groot. Die pas ik dan door toevoeging van de onderstaande regel aan user.css:

table p { margin-bottom = 0; }

 

 Het resultaat is dan als volgt:

 

module roundcube2(breedte,dikte,hoogte,r)

  {

                  hull()

                  {

                                           hull()

                                           {

                                               hull()

                                               {

                                                              translate([r,r,r]) sphere(r=r);

                                                              translate([r,dikte-r,r]) sphere(r=r);

                                               }

                                               hull()

                                               {

                                                              translate([r,dikte-r,hoogte-r]) sphere(r=r);

                                                              translate([r,r,hoogte-r]) sphere(r=r);

                                               }

                                           }

                                           hull()

                                           {

                                               hull()

                                               {

                                                              translate([breedte-r,r,r]) sphere(r=r);

                                                              translate([breedte-r,dikte-r,r]) sphere(r=r);

                                               }

                                               hull()

                                               {

                                                              translate([breedte-r,r,hoogte-r]) sphere(r=r);

                                                              translate([breedte-r,dikte-r,hoogte-r]) sphere(r=r);

                                               }

                                           }

                  }

  }